skip to Main Content
Næste arrangement: Høstmarked i Stavnsholt - 21. august 2022 kl. 10:00 - 14:00

Ordinær generalforsamling

Indlæser kort...

Dato og klokkeslæt
07. marts 2019
19:00 - 21:30

Lokation
Gedevasevang


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Arbejdsplan
6. Budget og fastlæggelse af kontingent
7. Valg: Formand
Øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleant
Revisorer.
8. Evt.

Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret et let traktement.

Efter generalforsamlingen vil Henning Nielsen underholde med: “Fortællinger fra min mor Kirsten Nielsens barndom og ungdom på gartneriet Elmevang i Bregnerød” .

Back To Top