skip to Main Content
Næste arrangement: Mindekoncert for Farumdrengen Povl Dissing. - 25. januar 2024 kl. 17:30 - 20:30

Referat af generalforsamling den 3. marts 2022

Til stede fra bestyrelsen var: Anette Jerking, Lise Rasmussen, Signe Thomsen, Stig Møller, Susanne Lund-Larsen, Bodil Danielsen, Poul Korsholm, Annette Liebach, Peter Sibbesen, Lone Damm Nielsen.

Næstformand Anette Jerking bød velkommen idet formand Ketty Træholt var forhindret. Dagsorden ifølge vedtægter.

Formand Ketty Træholt ønsker at trække sig som formand.

Anette Jerking vil gerne påtage sig jobbet – og blev valgt med akklamation.

Anette takkede og fortalte at Ketty desværre ikke kunne være her i aften.

Men hun skal alligevel have et par ord med på vejen.

”Ketty har været formand for F.L.F. siden 2009 og repræsenteret foreningen ved mange forskellige lejligheder, både ved officielle lejligheder udadtil og ved de fleste af foreningens arrangementer.

Ketty har altid repræsenteret foreningen på en værdig og konstruktiv måde, som vi i bestyrelsen har været stolte af.

Kettys mange år i Farum Byråd har skabt respekt om hendes person, som også det nuværende Byråd giver udtryk for. Dette ser vi også i forbindelse med kontakten til øvrige foreninger.

Ketty nærer også omsorg for foreningens medlemmer og bestyrelsen, både tidligere og nuværende medlemmer – alle skal have det godt.

Det har vi mærket i bestyrelsen, især under den lange coronanedlukning, hvor vi har måttet aflyse mange planlagte arrangementer.

Vi er glade for at Ketty vil fortsætte i bestyrelsen, så vi stadig kan få glæde af hendes store engagement i foreningen.

Jeg får selv brug for at tale meget med Ketty i den kommende tid, og jeg er sikker på at hun fortsat vil gå aktivt ind i foreningens arbejde”.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG 3.3.2022

Mere valg: Ketty Træholt, Signe Thomsen, Lise Rasmussen og Stig Møller blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Annette Liebach ønsker at udtræde af bestyrelsen. Alice Svendsen vil gerne stille op og indstilles af bestyrelsen – og blev valgt.

Suppleant Peter Sibbesen er villig til genvalg – for 1 år – og blev genvalgt.

Revisor Per Hansen blev ligeledes genvalgt.

Formand Anette takkede Annete, der har valgt at træde ud af bestyrelsen.

”Annette, du har været medlem siden 2016. En af dine store opgaver har været medvirken til oprettelse af foreningens hjemmeside. Derudover har du været meget aktiv, når det drejede sig om bevaring af Farums kulturhistoriske værdier. Som beboer i Farum landsby er du også aktiv og deltager gerne i arbejdsgrupper, når Furesø kommune offentliggør nye planer, især når det drejer sig om det gamle Farum. Jeg håber, at vi også fremover kan samarbejde med dig og beboerforeningen, da de to foreninger jo har mange sammenfaldende interesser.

Vi får nok lidt samarbejde om den kommende lokalplan for Akacietorvet.

Tak Annette for din indsats og mange gode år i F.L.F.

”Kasserer Lise, dig skal vi heldigvis ikke sige farvel til. Men du har for længe siden sagt til bestyrelsen, at du ikke vil påtage dig kassererjobbet efter generalforsamlingen.

Den post har du haft i 12 år, så det er forståeligt at du nu vil overlade foreningens kasse til en anden.

Du har sikkert og effektivt stået for foreningens budget og regnskab i alle disse år og haft god kontakt til alle foreningens medlemmer.

Da vi så i bestyrelsen begyndte at gennemgå alle dine arbejdsopgaver, blev vi lidt overrasket over alt det du har påtaget dig. Så nu er nogle af dine opgaver delt ud til andre i bestyrelsen, og selve kassererjobbet har Alice sagt ja til, så det var da heldigt at hun blev valgt i dag.

En af de opgaver du beholder er det traditionsrige amerikanske lotteri til jule-

arrangementet med alle de fine gevinster. Det er vi glade for, og det tror jeg også at vores medlemmer er.

Så Lise, stor tak til dig for dine mange år som kasserer m.m.m. i F.L.F., og du fortsætter jo heldigvis som bestyrelsesmedlem.

Og dig, Alice, vil jeg byde velkommen, og du skal have stor tak for at du vil påtage dig kassererjobbet, som jo ikke altid er den nemmeste post at få besat”.

 

Back To Top