skip to Main Content
Næste arrangement: Immigrantmuseets særudstilling: Død og begravet—enden på en rejse. Ændret dato. - 10. februar 2022 kl. 19:00 - 21:00

Referat af generalforsamling den 2. september 2021
Tilstede fra bestyrelsen: Ketty Træholt, Annette Jerking, Lise Rasmussen, Signe Thomsen, Susanne Lund-Larsen, Peter Sippesen, Annette Liebach, Stig Møller.
Afbud fra Lone Damm Nielsen.
Ca. 40 af foreningens medlemmer var tilstede. Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
Formand Ketty Træholt bød velkommen.
Mindeord om tidligere bestyrelsesmedlem Troels Brandt ved Annette Liebach
-Valg af dirigent : Erik Juul Pedersen enstemmigt valgt.
-Bestyrelsens beretning : Ketty aflagde beretning om foreningens arbejde. Ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt med akklamation.
-Fremlæggelse af revideret regnskab: Lise gennemgik regnskabet som blev godkendt.
-Indkommende forslag : ingen.
-Arbejdsplan : Orientering om sangaften den 23. September ved John Høybye og julearrangement den 25. November.
-Budget 2021 / kontingent 2022: lise orienterede om budget og foreslog uændret kontingent for 2022. Godkendt.
-Valg :
Ketty genvalgt som formand med akklamation.
-Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lone Damm Nielsen og Annette Jerking genvalgt.
Susanne Lund-Larsen og Poul Korsholm valgt.
Suppleanter: Bodil Danielsen valgt og Peter Sippesen genvalgt for 1 år.
Ketty takkede Ebba Wiene og Mogens Dalboe som er udtrådt af bestyrelsen.
-Eventuelt: Ingen indlæg.
Ketty afsluttede med tak til dirigenten.
Signe Thomsen afsluttede aftenen med et fremragende foredrag om Turismen i Furesøområdet med hovedvægt på Furesøbads historie.

 

Back To Top