skip to Main Content
Næste arrangement: Skt. Hansaften ved Farum Sø - 23. juni 2023 kl. 20:00 - 23:00

Kontingent

Foreningens kontingent er fastsat til 125kr for enkeltmedlemmer og 75 kr. for hvert efterfølgende medlem af samme husstand. Vi anbefaler betaling til foreningens konto via netbank, Reg.nr. 9570 kontonr. 12394349, som er den billigste betalingsmetode. Husk under meddelelser at anføre navn og eventuelle øvrige meddelelser.

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske til kassereren ved post, telefon eller E-mail – se under bestyrelsen. Der skal altid anføres navn, adresse, postnr/by og telefon.

Back To Top