skip to Main Content
Næste arrangement: Høstmarked i Stavnsholt - 21. august 2022 kl. 10:00 - 14:00

Foreningens officielle adresse er

Farum Lokalhistoriske Forening
C/O Anette Jerking, Æblehaven 53, 3500 Værløse
Telefon: 30 14 27 30
E-mail: jerkinga@gmail.com

Regninger, betalinger og ind-/udmeldelse bedes dog stilet til kassereren Alice Svendsen.

Telefon: 42 50 45 12
E-mail: svendsen.alice@gmail.com

Henvendelse kan både ske pr. post, telefon eller e-mail.

Henvendelser om selve hjemmesiden bedes rettet til Poul Korsholm E-mail: rgv20314@gmail.com

Foreningens CVR-nr.: 30980956

Back To Top