skip to Main Content
Næste arrangement: Farum Modeljernbaneklub - 23. januar 2023 kl. 16:00 - 18:00

Ordinær generalforsamling.

Indlæser kort...

Dato og klokkeslæt
02. september 2021
19:00 - 22:00

Lokation
Gedevasevang


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Arbejdsplan
6. Budget og fastlæggelse af kontingent
7. Valg: Formand
Øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleant
Revisorer.
8. Evt.

Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret et let traktement under og efter generalforsamlingen.

Der vil være et foredrag med powerpoint efter generalforsamlingen om Turismen i Furesøområdet med hovedvægten på Furesøbads historie. Foredragsholder Signe Thomsen.

Back To Top