skip to Main Content

Sådan kommer du i gang med at skrive dine erindringer

Nu har du muligheden for at deltage i et kursus i erindringsskrivning. I efteråret 2020 vil museumsinspektør Morten Mortensen stå for en studiekreds over fem lektioner á to timers varighed. Efter hans foredrag om erindringsskrivning på Farum Lokalhistoriske Forenings oktobermødet var der nemlig blandt medlemmerne stor interesse for at komme i gang med at skrive erindringer.

Mange mennesker har et ønske om at nedfælde deres erindringer – om deres baggrund, familie og arbejde – men det kan være svært at få begyndt og skabt orden i de mange minder. På kurset vil der blive arbejdet med skriftlig fremstilling, fortællervinkler, og hvordan man kan skaffe dokumentation. Erindringsskrivning er en både fascinerende og udfordrende beskæftigelse, der ofte bringer overraskende og interessante indsigter med sig. Kurset vil bestå af både individuelle og fælles opgaver.

Kurset vil finde sted i løbet af efteråret 2020 og være fordelt på 5 aftener á 2 timer.

Prisen for deltagelse vil være 200,- kr.

Gruppen skal være på minimum 10 og max. 12.

Nærmere om tid og sted samt tilmelding vil komme i Majtræet juli 2020

Back To Top