skip to Main Content
Næste arrangement: Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement - 23. juni 2024 kl. 19:30 - 23:00

Povl Dissing (1938-2022)

Povl Dissing blev født d.27. januar 1938 i Stavnsholt, hvor hans far, Karl Rasmussen, drev et gartneri, der var overtaget efter hans forældre. Povl Dissing kan føre sin slægt langt tilbage i Stavnsholt, da han var tiptipoldebarn af den kendte sognefoged Lars Nielsen fra Brudegården,Familiens slægtsnavn var Rasmussen, og hans far ønskede, at sønnen skulle…

Bygmester Ole Andersen Lundqvist. (1810-1877)

Ole Lundqvist blev født i Virum 12. august 1810. Faderen var murermester med en svend og en lærling og arbejdede bl.a. på de store godser og gårde: Frederiksdal, Dronninggaard, Frederikslund og Sorgenfri Slot. Ole var næstældst af tre drenge, og de havde to ældre søstre. Danmark var i krig, så det var trange tider. Derfor…

Pastor Henrik Kampmann (1750-1828) og pastor Rasmus Aagaard (1777-1857)

To præster, der gjorde Farum præstegård til et kulturelt samlingssted i en periode, hvor oplysningstiden, landboreformerne og det lokale styres indførelse betød meget for udviklingen i Farum. Landsbypræsterne var ikke blot sjælesørgere, men også kongelige embedsmænd, der havde ansvaret for undervisningen og sognebørnenes moralske adfærd. Efter landsbyfællesskabets ophør blev der indført et nyt lokalt selvstyre,…

Storbonden Karl Larsen 1881-1957

Karl Larsen første bestyrelsespost var i Farum Foredragsforening, hvor han fra 1905 var med til at sætte datidens væsentlige emner til debat. Der blev inviteret forfattere, globetrotter og andre til Farum, der kunne bibringe oplysning om de nye tider til sognet – en oplysning som Karl Larsen selv havde fået som højskoleelev. Siden blev han…

Søstrene Svanenskjold

Om den Svanenskjoldske Stiftelse På Farum Hovedgade, nr. 65 ligger et hus med en særlig historie. Det vides, at der har ligget et hus her i hvert fald siden 1757. Den nuværende bygning er fra 1886, hvor huset blev genopført efter en brand. Anvendelsen af huset blev bestemt i 1865 af de to ugifte søstre:…

Stationsforstander og sognerådsformand Johannes Jespersen (1881-1966)

Johannes Jespersen kom i 1910 til Farum, hvor han blev stationsforstander. Et embede han varetog i mange år. Han kom om nogen til at repræsentere stationsbyen – ikke blot på grund af sit embede, men også i kraft af sit engagement i det politiske liv i Farum. Han blev hurtigt kasserer i Farum Menighedsråd og…

Kirsten Pedersdatter (1670-1747) og hendes sønnesøn Lars Nielsen (1742-1817)

Historien om Kirsten Pedersdatter og hendes sønnesøn Lars Nielsen er historien om landboreformernes betydning for bondestanden. Kirsten Pedersen blev i 1694 gift med Niels Clemmensen, der var fæstebonde på Akaciegården. Han døde ved en ulykke i 1702, og Kirsten blev alene med deres 3 børn. Da Farum var et kongeligt rytterdistrikt, var det den kongelige…

Pioneren Peter Lassen. (1800 – 1859).

Peter Lassen blev født i Farum i år 1800 i en meget fattig familie. Han blev udlært grovsmed i Kalundborg og i 1930 udvandrede han til USA. Hans liv i Amerika startede i Boston, hvorefter han flyttede til Philadelphia og Missouri og fortsatte vestpå til Oregon, Fort Ross og Bodega Bay. Han rejste sydpå til…

Farumborgeren Poul Edvard Rasmussen (1776 -1860).

Et sært livsforløb udspillede sig i Farum i 1800 tallet. I huset -nu Kålundsvej 2 B – boede gennem 45 år Poul Edvard Rasmussen. Han flyttede ind i 1815 i den østlige halvdel af huset og boede der til sin død. Poul Edvard Rasmussen ligger begravet på Farum Kirkes gamle kirkegård under en stor sten…

Back To Top