skip to Main Content
Næste arrangement: Tur til Kirke Værløse, Rokkedyssegård og Lånshøj/Værløselejren. - 29. august 2024 kl. 15:00 - 19:00

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Hvornår

29. februar 2024    
19:00 - 20:00

Hvor

Gedevasevang
Hestetangsvej 30A, Farum, 3520
Indlæser kort...

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Arbejdsplan
6. Budget og fastlæggelse af kontingent
7. Valg: Formand
Øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleant
Revisorer.
8. Evt.
Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret et let traktement.

Bjarne Zetterström, der har boet i Farum Midtpunkt siden starten, vil efter generalforsamlingen tage fat på årets tema: Farum Midtpunkt 50 år.

Back To Top