skip to Main Content
Næste arrangement: Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement - 23. juni 2024 kl. 19:30 - 23:00

Onsdag 23/8 2017 kl. 16 – Tur i Nørreskoven

Spadseretur i Nørreskoven, hvor der er mange spændende historier:
Jagt og krybskytteri, Caspars karpedam, Von Langens skovdrift, Valdemarsstenen og turismen.
Birgit Juul, Anette Jerking, Peter Sibbesen og Signe Thomsen vil fortælle ved de forskellige stop, der bliver undervejs.

Medbring gerne mad og drikkevarer til eget behov, vi sætter os sammen foran Furesøbad og nyder det medbragte – når vi er tilbage fra spadsereturen ca. kl.17.30
Turens længe: Knap 3 km Der vil være mulighed for at afkorte turen undervejs.
Mødested: Furesøbad.
Mødetidspunkt: kl.16.00

Back To Top