Myndigheder

Furesø Kommune
Kulturarvsstyrelsen
Rigsarkivet
Landsarkivet for Sjælland

Foreninger og institutioner

Furesø Museer
Hørsholm Museum
Værløseegnens Historiske Forening
Dansk Lokalhistorisk Forening
Dansk Folkemindesamling
Frederiksborg Amts Hist. Selsk.
Danm. Naturfredn. Lokalafdeling
Foreningen Naturparkens Venner
Fond til fremme af oldtidssti

Portaler og nyheder

Historie-online
Farum Webby
Furesø Aviser

Kort, registre og kalendere

Arealinformation, Naturstyrelsen
Skovens kort
Kulturarv – fundregister
Naturnet
Kulturnet (Kultunaut)