Foreningens officielle adresse er

Farum Lokalhistoriske Forening
c/o Ketty Træholt
Gammelgårdsvej 37, 3520 Farum
Telf: 44 95 45 94 / 29 42 00 93
E-mail: traeholt@post.tele.dk

Regninger, betalinger og ind-/udmeldelse bedes dog stilet til kassereren (Se adresse under bestyrelsen).

Henvendelse kan både ske pr. post, telefon og
E-mail.

Henvendelser om selve hjemmesiden bedes rettet til webmaster Lone Damm Nielsen på E-mail:
lone.damm.nielsen@gmail.com

Foreningens CVR-nr.: 30980956