Kontingent Foreningens kontingent er fastsat til 110 kr for enkeltmedlemmer og 65 kr. for hvert efterfølgende medlem af samme husstand. Vi anbefaler betaling til foreningens konto via netbank, Reg.nr. 1551 kontonr. 3451275, som er den billigste betalingsmetode. Husk under meddelelser at anføre navn og eventuelle øvrige meddelelser.

Indmeldelse Indmeldelse kan ske til kassereren ved post, telefon eller E-mail – se under bestyrelsen. Der skal altid anføres navn, adresse, postnr/by og telefon. Hvis man er nået frem til denne side, sker indmeldelsen dog lettest ved udfyldelsen af nedenstående rubrikker, hvorefter der trykkes på “send”:

Navn/navne *

Postadresse: Gade/vej og husnummer *

Postnummer og by *

Email-adresse *

Eventuelle kommentarer

* Linjen skal udfyldes