skip to Main Content
Næste arrangement: Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement - 23. juni 2024 kl. 19:30 - 23:00

Furesø Museer er en selvejende institution, som har til formål at indsamle og bevare dokumentation vedrørende Furesø Kommune i fortid og nutid – herunder at stille sine samlinger til rådighed for alle. Institutionen fungerer samtidig som stadsarkiv.

Museet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 4 er valgt af de to lokalhistoriske foreninger, mens resten er udpeget af Furesø Kommune.

Museet modtager tilskud fra Kulturministeriet.

Hovedkontoret og lokalarkivets læsesal, Kulturhuset E, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. 72 35 61 00. Furesø Museers hjemmeside og åbningstider.

Furesø Museers udstillinger:

Lokalhistorisk museum Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse. 44 48 00 70.

Købmandsmuseet Cornelen, Stavnsholtvej 186, 3520 Farum. Henvendelse i Kulturhuset.

Immigrantmuseet, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. 72 35 61 00. Immigrantmuseets hjemmeside og åbningstider.

kulturhus1
mosegaarden4
Back To Top