skip to Main Content
Næste arrangement: Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement - 23. juni 2024 kl. 19:30 - 23:00

Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling.

Hvornår

02. september 2021    
19:00 - 22:00

Hvor

Gedevasevang
Hestetangsvej 30A, Farum, 3520
Indlæser kort...

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Arbejdsplan
6. Budget og fastlæggelse af kontingent
7. Valg: Formand
Øvrige bestyrelsesmedlemmer + suppleant
Revisorer.
8. Evt.

Forslag til punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret et let traktement under og efter generalforsamlingen.

Der vil være et foredrag med powerpoint efter generalforsamlingen om Turismen i Furesøområdet med hovedvægten på Furesøbads historie. Foredragsholder Signe Thomsen.

Back To Top