Farum Lokalhistoriske Forening har som formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i fortid og nutid i Farum Sogn og bevarelsen af disse.

Foreningen blev stiftet i januar 1987 som Farum Lokalhistoriske Forening og Arkiv, da foreningen drev det lokalhistoriske arkiv i kælderen under Farum Præstegård og siden i lokaler på rådhuset. Arkivet blev i 1992 til den selvejende institution, Farums Arkiver og Museer. Foreningen blev derfor omdøbt til Farum Lokalhistoriske Arkiv og Museumsforening, men endte i 2004 med det mere mundrette Farum Lokalhistoriske Forening.

Foreningen samarbejder med og udpeger to bestyrelsesmedlemmer til den selvejende institution Furesø Museer.

Støt vort arbejde ved medlemsskab og deltag i vore arrangementer som foreningens nuværende 230 medlemmer.

Fortidens Farum – Farumgård og kirken en forårsdag